Splošni pogoji akcije

"SEJEM BREZ SEJMA”

 1. Čas akcije

SEJEM BREZ SEJMA traja od 20. februarja do 8. marca pri naročilu v salonu FEYDOM na Tačarjevi 1 v Ljubljani, preko spletnega naročila na feydom.com ali preko email naročila na [email protected].

 1. UGODNOSTI

Pri nakupu FEYDOM izdelkov prejmete 20% POPUST.

 1. Splošno

Ti splošni pogoji poslovanja se uporabljajo v celotnem poslovanju družbe FEIDOM AA D.O.O. z vsemi pravnimi subjekti. S podajo naročila kupec izrecno priznava veljavnost teh splošnih pogojev poslovanja. Morebitni pogoji ali zahteve kupcev, ki nasprotujejo tem splošnim pogojem poslovanja se lahko uporabijo le v primeru, če se o tem pisno dogovorita kupec in družba FEIDOM AA D.O.O..

 1. Sprejemanje naročil in cene

Kupec se lahko odloči za nakup FEYDOM proizvodov v prodajnem salonu, na sejmih in ostalih promocijah, ali pa preko internetnega naročila. Dokler družba ne poda svoje pisne ponudbe ali predračuna se šteje, da so vse do tedaj izražene cene le informativne. Cene, ki so podane v cenikih so informativne in neobvezujoče narave. Edina obvezujoča oblika je pisna ponudba ali predračun in na tej podlagi potrditev naročila.

 1. Dobavni roki

Družba se obvezuje, da bo dobavila blago kupcu v roku 30 delovnih dni od prejetega avansa. V primeru povečanega obsega naročil se lahko čas dobave podaljša do največ 60 delovnih dni. Družba  bo kupca ob naročilu obvestila o točnem datumu dobave, ki je vezan na plačilo avansa. Ob nastopu višje sile in vseh drugih nepredvidljivih okoliščinah ima družba FEIDOM AA D.O.O. pravico odstopiti od pogojev navedenih v ponudbi ali predračunu v celoti ali deloma ali podaljšati dobavni rok za čas trajanja teh okoliščin.

 1. Pakiranje

Vse blago je pakirano v plastično folijo, zaščiteno s kartonom in silikonom.

 1. Dodatna zaščita

Na vseh FEYDOM garniturah so na spodnji strani tovarniško nameščeni plastični podstavki, katere priporočamo, da jih dodatno zaščitite oz. oblazinite, v kolikor imate zelo občutljivo talno površino.

 1. Odprema

Družba FEIDOM AA D.O.O.  je dolžna izpolniti svoje obveznosti izročitve manjših kosov blaga na sedežu družbe – Tavčarjeva 1, 1000 Ljubljana in/ ali večjih kosov blaga v skladišču družbe – Vojkova 58, 1000 Ljubljana.

Dostava do vrat je vključena v ceno sedežne garniture. O dnevu in uri dostave obvesti podjetje FEIDOM AA d.o.o. potrošnika vsaj en teden pred dostavo.

S predajo blaga kupcu, njegovemu špediterju ali prevozniku, oz. z drugačno odpremo blaga kupcu, vendar najkasneje v trenutku, ko blago zapusti našo družbo oz. naše skladišče, preidejo nevarnosti naključnega uničenja ali poškodovanja in stroški prevoza blaga na kupca.

Družba dobavi blago sama ali pa po pooblaščenem špediterju oz. prevozniku, s katerim ima sklenjeno pogodbo za dobavo oz. distribucijo blaga. S tem je tudi blago zavarovano za čas prevoza proti škodi in izgubi.

V primeru, da si stranka želi izbrati svoj termin dostave, je to možno z doplačilom 60 EUR (možno tudi ob sobotah).

Stranka se lahko odloči tudi za vnos garniture v stanovanje in montažo le-te z doplačilom 60 EUR. V to ceno je vključen tudi odvoz vsega zaščitnega materiala.

Skladiščenje garniture je brezplačno prvih 14 dni od dneva dobave garniture v naše skladišče. Kasneje se vsak dodatni dan skladiščenja zaračunava 2 EUR na garnituro.

 1. Plačilo

Glede plačila veljajo plačilni pogoji, ki so navedeni v predračunu oz. pogodbi o naročilu – 30% plačila ob samem naročilu, preostanek najmanj tri dni pred dostavo. Kupec rezervira željeno blago s pologom varščine v višini 30% skupne vrednosti blaga.

Za izdane ponudbe katere vrednost ne presega 100 EUR velja, da je potrebno plačilo izvesti v celoti ob naročilu.

V kolikor kupec ne poravna preostanka kupnine do dogovorjenega roka navedenega v ponudbi ali predračunu, mu družba ni dolžna vrniti varščine, niti dobaviti blaga. Če kupec odstopi od pogodbe mu družba FEIDOM AA D.O.O. ni dolžna vrniti plačanega avansa.

 1. Način plačila
 • z gotovino
 • z nakazilom na naš račun
 • s plačilnimi karticami
 • Elipay
 • Obročno odplačevanje preko Diners kartice:
  Vsi imetniki Diners Club kartice si lahko končni znesek razdelijo na do 24 obrokov.
 • Leanpay – izi nakupi na do 24 obrokov.

Nakup preko Leanpay financiranja je mogoč v salonu na Tavčarjevi 1 v Ljubljani, ali pa preko emaila [email protected]

Izračunajte si svoj limit na spletni strani Leanpay: https://app.leanpay.si/vendor/pre-qualified?returnUrl=http:%2F%2Fleanpay.si%2Fvendors

 1. Prodaja s pridržkom lastninske pravice

Družba si pridržuje lastninsko pravico na blagu, ki ga je prodala in dobavila kupcu, za čas do dokončnega poplačila dogovorjene kupnine oz. plačila zadnjega obroka.

 1. Reklamacije in nadomestna dobava

Reklamacije zaradi količine, kakovosti pošiljke ali pomanjkljive embalaže lahko kupec uveljavlja v roku 8 dneh od prejema blaga in pod drugimi pogoji Obligacijskega zakonika (OZ-1).

Za reklamacije se upoštevajo navodila iz izdanega Garancijskega lista podjetja Feidom AA d.o.o.  Družba je dolžna opraviti nadomestno dobavo ali izdati dobropis šele po natančni preiskavi reklamiranega blaga v družbi in potrditvi odgovornosti družbe za takšno napako. Za opravo preiskave mora kupec reklamirano blago vrniti v družbo.

Morebitne reklamacije po navedenem roku družba ne bo upoštevala. Vse škode, ki so nastale med prevozom blaga, se zaradi prenosa rizika na kupca skladno s 5. točko teh pogojev uveljavljajo pri prevozniku ali špediterju. Stroške neupravičene reklamacije nosi kupec.

Družba se zavezuje, da bo vse upravičene reklamacije rešila v roku predvidenem za odpravo napak, ki je naveden v Garancijskem listu, oziroma po dogovoru s stranko.

 1. Garancija

Za vse proizvode iz prodajnega programa FEYDOM velja 24 mesecev garancije z izpolnjenim Garancijskim listom. Kupec ne more uveljavljati garancije, v kolikor je prišlo do mehanske poškodbe. 

 1. Reševanje sporov

Za reševanje morebitnih sporov je pristojno okrajno sodišče v Ljubljani.